UK Game Boost Program

بودجه‌ ۴ میلیون پوندی دولت انگلیس برای کمک به بازی‌سازان مستقل

دولت انگلیس اهمیت زیادی برای صنعت بازیسازی این کشور قائل است و در همین راستا پروژه‌ای به ارزش ۴ میلیون پوند راه‌اندازی کرده که بر اساس آن از استودیو‌های بازیسازی کوچک حمایت خواهد کرد. با جزییات خبر همراه زومجی باشید.

x