Norse Creatures

دروازه ورودی به سوی God of War - آشنایی با مخلوقین افسانه‌های نورس

یکی از مهم‌ترین و جالب‌ترین بخش‌های افسانه‌های نورس، مخلوقین و موجودات آن هستند. زومجی در این مقاله به مهم‌ترین مخلوقین دنیای نورس اشاره می‌کند که احتمالا در بازی God of War جدید حضور خواهند داشت. با زومجی همراه باشید.

x