بازی موبایل Happy Glass

بازی موبایل Happy Glass یک بازی پازل و معمایی است که در آن باید از روش های مختلف لیوان را پر از آب کنید.

معرفی بازی موبایل Happy Glass؛ چالش پر کردن لیوان آب

در بازی موبایل Happy Glass وارد چالش جدیدی خواهید شد و با حل پازل‌های مختلف یک لیوان آب را پر خواهید کرد. با زومجی همراه باشید.

x