بازی موبایل Createrria 2: Craft Your Games

در بازی موبایل Createrria 2: Craft Your Games شما می توانید تبدیل به یک بازیساز شوید و بازی خود را بسازید

معرفی بازی موبایل Createrria 2: Craft Your Games؛ به جای بازی کردن، بازی بسازید!

اگر همواره رویای ساختن یک بازی را در ذهن می‌پروراندید، بازی موبایل Createrria 2: Craft Your Games فرصت انجام این کار را در اختیارتان قرار می‌دهد.

x