Threadworlds

سازنده سریال انیمیشن آواتار: آخرین اِربندر پروژه بعدی خود دنیاهای نخی را معرفی کرد

در حالیکه تا شروع نمایشگاه کامیک کان مدت زیادی نمانده است، برایان کُنیِتزو اولین پروژه خود بعد از پخش آخرین فصل از  افسانه کُرا را معرفی کرد.دنیاهای نخی که داستان یک سوپر قهرمان دختر بنام نووا را تعریف می‌کند نام این پروژه است

تبلیغات