فیلم The Mighty Ducks

فیلم The Mighty Ducks محصول کمپانی والت دیزنی، یک فیلم کمدی ورزشی در مورد ورزش هاکی روی یخ است

دیزنی فیلم The Mighty Ducks را به یک سریال تلویزیونی تبدیل می کند

کمپانی Walt Disney با همکاری ABC Signature، سریالی را بر اساس فیلم کمدی ورزشی The Mighty Ducks با موضوع هاکی روی یخ تولید خواهد کرد.

x