انیمه The Garden of Words

The Garden of Words یک انیمه ۴۰ دقیقه ای عاشقانه محصول سال ۲۰۱۳

نقد انیمه The Garden of Words - باغی از کلمات

انیمه‌ی زیبای The Garden of Words قصه‌ی واقع‌گرایانه و شیرینی را می‌گوید که در باغی از دنیای خودمان روایت شده. باغی که از قضا، درختانش را کلماتی دروغین شکل نداده‌اند.

تبلیغات