Our Brand is Crisis

بدترین فیلم‌های باکس آفیس سال ۲۰۱۵

سال ۲۰۱۵ صحنه اکران فیلم‌های بزرگی بود که برخی از آن‌ها توانستند در باکس آفیس فروش بسیار بالایی را تجربه کنند و برخی نیز بسیار پایین‌تر از حد انتظار ظاهر شدند. در این مقاله ده فیلمی را معرفی خواهیم کرد که در سال ۲۰۱۵ از نظر فروش یک شکست محسوب می‌شوند.

x