Murdered: Soul Suspect

بدترین تصاویر روی جلد بازی‌های ویدئویی در سال‌های اخیر

در سالیان اخیر بازی‌هایی منتشر شده‌اند که تصاویر روی جلد آنها مناسبت چندانی با محتوا و حال‌وهوای بازی نداشته و حتی از نظر طراحی نیز می‌توان ایرادات زیادی به آنها گرفت. برای مشاهده‌ی فهرست بدترین تصاویر روی جلد بازی‌ها با زومجی همراه باشید.

x