American Ultra

گیشه: معرفی فیلم American Ultra

«تعصب آمریکایی» یکی از پروژه‌های متوسط پاپ‌کورنی سال گذشته است که هم ارزش یک بار تماشا کردن را دارد، هم دنیایی از عیب و ایرادات ساختاری را یدک می‌کشد. زومجی در این قسمت از گیشه، نگاهی به نقاط قوت و ضعف این فیلم انداخته است