Nubs Advanture

معرفی بازی موبایل Nubs Adventure: یک ماجراجویی پیکسلی!

این روزها بازار بازی‌های پیکسلی از همیشه داغ‌تر است، ماجراجویی نابز نیز یکی از این بازی‌های پیکسلی دو بعدی جذاب است که شما را تا ساعت‌ها سرگرم نگه می‌دارد. در این دنیای دو بعدی شما کنترل نابز را بدست می گیرید که می خواهد خانه اش را که توسط موجودات قرمز نابود شده دوباره بازسازی کند.

x