Mercenary Technology

نسخه های ریمستر مجموعه Dead Rising توسط کپکام ساخته نشده اند

نسخه‌های ریمستر مجموعه‌ی Dead Rising، که خیلی از طرفداران بازی‌های سبک وحشت منتظر آن هستند، در حقیقت توسط استودیوی سازنده‌ی این سری یعنی کپکام ساخته نشده و مسئولیت ساخت آن‌ها را استودیوی مِرسِنِری تکنولوژی بر عهده داشته است. با زومجی همراه باشید.