Vivid Games - زومجی

Vivid Games

معرفی بازی موبایل Marble Mixer: تیله بازی مدرن!

همیشه در مسافرت یا مهمانی، یک بازی می‌تواند به سرگرم شدن و لذت‌بخش‌ شدن لحظات کمک بسیاری کند و این بازی می‌تواند یک بازی کنسولی مانند FIFA یا یک بازی سنتی مثل منچ باشد ولی امروز قصد داریم یک بازی موبایل معرفی کنیم که از نظر هیجان چیزی کم‌تر از بازی‌های ذکر شده ندارد.