sell

فروش Resident Evil HD Remaster از مرز یک میلیون نسخه گذشت

بازی Resident Evil HD Remater با وجود اینکه کمتر از چهار ماه از عرضه ی آن می گذرد توانست از مرز فروش یک میلیون نسخه بگذرد. در ادامه با جزئیات این خبر و اطلاعات بروزرسانی و لباس های جدید این بازی با زومجی همراه باشید.

x