DEEP

با Deep، بازی هدست واقعیت مجازی اکیولوس ریفت آشنا شوید

Deep یک بازی جاه طلبانه است که دنیای واقعیت مجازی را از بُعد فکری و فیزیکی به چالش می‌کشد و تنها با نفس کشیدن کنترل می‌شود. این اثر با استفاده از هدست آکیولوس ریفت و کنترلر مجزای بازی در دنیایی زیبا و اسرار آمیز زیر دریا دنبال می‌شود

تبلیغات