عضو تحریریه
حسین صدری

حسین صدری

،
درباره من:
بازی‌ساز مستقل/خبرنگار بازی و سرگرمی Twitter.com/HosseinSadri47 Instagram.com/HosseinSadri47