حسین صدری

حسین صدری

،
درباره من:
بازی‌ساز مستقل/خبرنگار بازی و سرگرمی/ Twitter.com/HosseinSadri47