// جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۵

احتمالاً از شیرجه زدن به سبک Assassin's Creed جان سالم به در نخواهید برد

یکی از حرکات نمادین سری Assassin's Creed، پریدن از ارتفاعی زیاد درون توده‌ای علف است که به Leap of Faith شهرت دارد. حال طی تحقیقاتی که اخیراً انجام شده، از لحاظ علمی ثابت شد که انجام این کار صدمات جدی به همراه دارد.
دپارتمان فیزیک دانشگاه لستر در تحقیق پیرامون این موضوع که با نام «سقوط در کاه» منتشر شده، میزان ارتفاع و اندازه‌ی توده‌ی پوشال و علفی را که برای زنده ماندن لازم است محاسبه کرده‌اند. در قسمتی از این مقاله آمده:
در حالی که کاه و علوفه‌ی سست، بدون شک از میزان ضربه‌ی سقوط می‌کاهند، میزان کاه لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن هر شخص همواره مقدار ثابتی است و به ارتفاع پرش بستگی ندارد. به طور معمول چنین تصور می‌شود که میزان جلوگیری از ضربه، در این حالت ارتفاع توده‌ی کاه، باید به ارتفاع پرش مربوط باشد. این عقیده از آن‌جا می‌آید که انرژی جنبشی شخص باید در هنگام برخورد به آرامی کاهش یابد.
این مقاله توضیح می‌دهد ارتفاع یک و نیم متری توده‌ی علف در نسخه‌ی اول Assassin's Creed برای زنده ماندن الطائر به دیدن صدمه‌ی جدی، بسیار کم بوده است.
حتی با در نظر گرفتن خوش‌بینانه‌ترین شتاب برخورد که با وارد آمدن صدمات جدی در طول فرایند منجر به زنده ماندن شود، برای پریدن از کلیسای شهر عکا نیاز به مقدار بسیار بیشتری کاه از آنچه نشان داده شده بود، است.
در انتهای مقاله حداکثر مقدار ارتفاع برای کسی که بدون صدمه دیدن در توده‌ای از کاه بیافتد، ۱۲.۵ متر (حدود ۳.۸ طبقه) محاسبه شده است. اما حداکثر ارتفاع سقوط که منجر به زنده ماندن اما بروز صدمات جدی می‌شود، ۵۰ متر (حدود ۱۵طبقه) پیش‌بینی شده است. منبع: Gamespot


اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده