سریال The Nevers

سریال The Nevers (نورز) یک سریال علمی تخیلی در دوران ویکتوریا از جاس ویدون و شبکه HBO است.

حضور شش بازیگر دیگر در سریال The Nevers

شش بازیگر دیگر به ‌لیست بازیگران سریال The Nevers (نورز) جاس ویدون که قرار است از شبکه HBO پخش شود، اضافه شدند.

بازیگران سریال The Nevers جاس ویدون معرفی شدند

دوازده بازیگر به‌لیست بازیگران سریال The Nevers (نورز) جاس ویدون که قرار است از شبکه HBO پخش شود، اضافه شدند.

مراحل فیلمبرداری سریال The Nevers آغاز شد

جاس ویدون رسما از شروع مراحل فیلمبرداری و تولید سریال The Nevers که برای شبکه HBO در دست ساخت است، خبر داد.

همکاری جاس ویدون با شبکه HBO برای ساخت یک سریال علمی تخیلی

شبکه HBO از همکاری با جاس ویدون برای ساخت یک سریال علمی تخیلی در دوره ویکتوریا خبر داده است.

تبلیغات