I Am Legend

کارگردان فیلم I Am Legend از بد بودن ایده‌های ساخت دنباله این فیلم می‌گوید

فرانسیس لارنس، کارگردان فیلم I Am Legend، به تازگی در مصاحبه‌ای از بد بودن ایده‌های ساخت دنباله و یا پیش درآمد بر این فیلم سخن گفت.

کشف Easter Egg فیلم Batman Vs. Superman در I Am Legend

فیلم I Am Legend در سال 2007 پخش شد و جالب است بدانید در آن زمان Easter Egg فیلم Batman Vs. ...