فرهاد حسن‌پور

فرهاد حسن‌پور

،
درباره من:
بازی رایانه‌ای هنر نیست. خدماتی است در راستای سرگرمی مشتری. این حقیقت، جای تاسف ندارد. مگر هنر در ذات خود چه دارد؟