عضو تحریریه
عرفان استادرحیمی

عرفان استادرحیمی

،
درباره من:
Instagram: erfanostadrahimi
عضویت: پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۱
 1. عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲۱ دی ساعت ۱۵:۰۲
  عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲ آذر ساعت ۰۰:۲۳
  عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲ آذر ساعت ۰۰:۲۴
  عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲ آذر ساعت ۰۰:۲۵

  @Mehran44
  خیلی خوشحالم که لذت بردی دوست من! ممنونم!

  نقد فیلم آدمکش (The Killer) | فیلمسازی، درست مثل آدمکشیِ حرفه‌ای است!

  عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲ آذر ساعت ۰۰:۲۸
  عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲ آذر ساعت ۰۰:۲۹
  عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲ آذر ساعت ۰۰:۳۰
  عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲ آذر ساعت ۰۰:۳۰
  عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲ آذر ساعت ۱۳:۳۵

  @AB_Hanna
  خیلی ممنونم!
  موضوع تایید کامنت‌تون‌ رو هم اطلاع دادم.

  نقد فیلم آدمکش (The Killer) | فیلمسازی، درست مثل آدمکشیِ حرفه‌ای است!

  عرفان استادرحیمی
  عرفان استادرحیمی | پنجشنبه, ۲ آذر ساعت ۱۳:۳۶
صفحه ۶ از ۱۳