بازی Assassin’s Creed III Remastered دارای اچیومنت و تروفی‌هایی است که بازیکنان برای کسب کردن‌شان باید تمامی مراحل اصلی را ۱۰۰ درصد کنند و همچنین مراحل فرعی را هم انجام بدهند.

Assassin’s Creed 3 را می‌توان یکی از نسخه‌های خوب مجموعه Assassin’s Creed دانست که چندی پیش نسخه ریمستر آن عرضه شد. Assassin’s Creed 3 Remastered شامل تمامی بسته‌های الحاقی و همچنین نسخه Liberation است که می‌تواند از نظر بصری، تجربه‌ی ارزشمندی را در دسترس کاربرانی قرار بدهد که هنوز آن را تجربه نکرده‌اند. بااین‌حال ساختار مراحل بازی به‌شکلی است که دیگر آن جذابیت گذشته را ندارند. دراین قسمت از راهنمای تروفی و اچیومنت، به‌سراغ بازی Assassin’s Creed III Remastered رفته‌‌ایم تا کاربران بتوانند ساده‌تر از گذشته تروفی و اچیومنت‌های بازی را دریافت کنند.

اطلاعات کلی

 • درجه سختی تروفی و اچیومنت‌های بازی: ۵ از ۱۰
 • مدت زمانی‌که طول می‌کشد تمامی تروفی و اچیومنت‌ها را کسب کنید: ۵۰ الی ۶۰ ساعت
 • تعداد تروفی‌های بازی: ۵۵ عدد و معادل ۱۱۷۰ امتیاز (۴۶ تروفی برنز، هفت تروفی نقره، یک تروفی طلا و یک تروفی پلاتینیوم)
 • تعداد اچیومنت‌های بازی: ۵۴ اچیومنت و معادل ۱۰۰۰ امتیاز
 • تروفی و اچیومنت‌هایی که آن‌ها را از دست خواهید داد: ندارد
 • حداقل دفعاتی که باید بازی را تمام کنید: یک دور
 • تروفی و اچیومنت‌هایی که به‌درجه سختی مربوط باشند: ندارد
 • کدهای تقلبی‌که مانع از دریافت تروفی و اچیومنت‌ها شوید: Animus Data Hacks
 • تروفی و اچیومنت‌هایی که گلیچ دارند: ندارد

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: تمامی تروفی‌های بازی را کسب کنید

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: مجددا وارد انیموس شوید

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را از دست نخواهید داد. با آغاز بازی و کامل کردن بخش تمرینی انیموس ازطریق دزموند، این تروفی و اچیومنت را کسب خواهید کرد.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: Present – Stadium را کامل کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را از دست نخواهید داد. درجریان سکانس (Sequence) هشتم و کاراکتر دزموند، این تروفی و اچیومنت را کسب می‌کنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: Present – Skyscraper را کامل کنید.

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را از دست نخواهید داد. درجریان کامل کردن سکانس پنجم و کاراکتر دزمود، این تروفی و اچیومنت را کسب کنید کرد.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: Present – Abstergo را کامل کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را از دست نخواهید داد. درجریان کامل کردن سکانس دهم، این تروفی و اچیومنت را کسب خواهید کرد.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: در معبد را باز کنید و متوجه سرنوشت دزموند شوید

بازیکنان درجریان کامل کردن سکانس دوازدهم و قرار دادن سه منبع قدرت در اطراف غار (ازطریق کاراکتر دزموند)، این تروفی و اچیومنت را کسب خواهند کرد.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس اول و دوم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس اول و دوم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

سکانس اول

 • Refresher Course
 • A Deadly Performance
 • Journey to the New World

سکانس دوم

 • Welcome to Boston
 • Johnson’s Errand
 • The Surgeon
 • The Soldier
 • Infiltrating Southgate

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس سوم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس سوم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

 • Unconvinced
 • Execution is Everything
 • The Braddock Expedition

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس چهارم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس چهارم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

 • Hide and Seek
 • Feathers and Trees
 • Hunting Lessons
 • Something to Remember

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس پنجم بازی را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس پنجم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

 • A Boorish Man
 • A Trip to Boston
 • Boston’s Most Wanted
 • River Rescue
 • The Hard Way

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس ششم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس ششم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

 • On Johnson’s Trail
 • The Angry Chef
 • The Tea Party
 • Hostile Negotiations

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس هفتم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس هفتم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

 • The Midnight Ride
 • Lexington and Concord
 • Conflict Looms
 • Battle of Bunker Hill

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس هشتم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس هشتم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر می‌شود:

 • Something on the Side
 • Bridewell Prison
 • Public Execution

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس نهم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس نهم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

 • Missing Supplies
 • Father and Son
 • The Foam and the Flames
 • A Bitter End

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس دهم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس دهم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

 • Alternate Methods
 • Broken Trust
 • Battle of Monmouth

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس یازدهم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس یازدهم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

 • Battle of the Chesapeake
 • Lee’s Last Stand

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: سکانس دوازدهم را کامل کنید

بازیکنان با انجام مرحله‌های سکانس دوازدهم بازی اسسنیز کرید 3، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کامل کنید که شامل موارد زیر است:

 • Laid to Rest
 • Chasing Lee

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: تمامی مراحل و مرحله‌های اصلی بازی را ۱۰۰ درصد کنید.

مراحل بازی زمانی ۱۰۰ درصد می‌شوند که تمامی مرحله‌های هر سکانس را کامل کنید. برای کامل کردن هم باید مأموریت‌های جانبی را که برای‌تان در نظر گرفته شده است، کامل کنید. درطول انجام یک مرحله اگر یک نوار قرمز رنگ را بالای صفحه‌نمایش مشاهده کردید، بازی را Pause کنید و از آخرین چک‌پوینت خود، بازی را آغاز کنید (مموری را ریست نکنید). بازیکنان به‌سادگی می‌توانند تمامی مرحله‌های‌شان را ۱۰۰ درصد کنند. تنها مأموریت‌هایی سخت است‌که درحال تعقیب‌وگریز باشید. در قسمت‌های بازی اصلا نباید به مردم تنه بزنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: دایره‌المعارف یک مرد عادی را کامل کنید

برای کسب این تروفی و اچیومنت ابتدا بازیکنان باید مراحل مربوط‌به زمین کشاورزی‌شان (Homestead) را کامل کرده باشند تا تمامی افراد موجود برای زمین‌تان استخدام شده باشند. همچنین باید به‌سکانس‌ی ششم رسیده باشید؛ جایی‌که آکیلس به شما مرحله می‌دهد تا کارکنان را درحالتی اسکن کنید که سه فعالیت مختلف را انجام می‌دهند. با اسکن کردن کارکنان، پس از مدتی فعالیت آن‌ها در بخش دایره‌المعارف (Encyclopedia) ذخیره می‌شود. درجدول زیر تمامی فعالیت‌های کارکنان هربخش را مشاهده خواهید کرد.

شغلفعالیت‌ها
آهنگر
 • تیز کردن تبر روی سنگ
 • جفت‌سازی نعل اسب‌ها
 • استفاده از کوره
 • تعمیر چرخ ارابه
دکتر
 • نگه‌داری از گیاهان پشت خانه‌اش
 • خواندن کتاب روی تنه درخت
 • بازی کردن Bowls به‌همراه یکی از الوار فروش‌ها
کشاورزان
 • آبیاری میدان
 • شیردوشی از گاو
 • برش گندم
 • ریختن دانه
شکارچی زن
 • تمیز کردن سلاح Musket خود
 • استفاده و شلیک از Musket برای شکار
 • سیخ زدن کباب یک حیوان
 • باز کردن تله خرس
صاحبان مسافرخانه
 • برش گوشت‌ها
 • سیخ‌زدن کباب
 • پرتاب کردن گیاه خوشک ازطریق چنگال
 • تماشای آسیاب شدن گندم
 • شلاق‌زدن به گاو
الوار فروش‌ها
 • هر دو مرد در حال قطعا کردن یک درخت ازطریق اره‌ای بزرگ هستند
 • هر دو فروشنده چوب‌ها را قطعه قطعه می‌کنند
 • چوب‌ها را در داخل ارابه می‌گذارند
معدن‌چی
 • روشن کردن یک لامپ در ورودی معدن
 • معدن‌کاری در داخل معدن ازطریق کلنگ
 • استخراج طلا از داخل رودخانه
خیاط
 • بررسی یک صندلی
 • شست‌وشوی لباس‌ها
 • اندازه‌گیری لباس
 • حاشیه دوزی یک صندلی
کارگر چوب
 • چک کردن حصارها
 • سنباده کشیدن تکه‌ای از چوب
 • سنباده کشیدن صندلی
 • نوشتن گزارش و حساب‌رسی

اگر فعالیت‌های ذکر شده را مشاهده نکردید، کافی است از یکی از شهرهای بازی دیدن کنید یا در اطراف مشغول اسب سواری شوید و پس از گذشت چند دقیقه مجددا به‌زمین کشاورزی‌تان برگردید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: یکی از اختراعات فرانکلین را بسازید تا عمارت خود را تزئین کنید

برای کسب این تروفی و اچیومنت باید دو کار را انجام بدهید. اول اینکه تمامی چهار صفحه یک ولوم Almanac را جمع‌آوری کنید. درجهان بازی ۳۶ صفحه تعبیه شده است که ۲۰ صفحه در بوستون و ۱۶ صفحه هم در نیویورک قرار دارد. بازیکنان با گشت‌وگذار آزادانه در سطح و دنبال کردن این صفحات، می‌توانند آن‌ها را بردارند. دومین کاری‌که باید انجام دهید، دارا بودن افراد توانمند و مناسب در زمین کشاورزی‌تان است. به‌عبارتی باید درجریان مراحل مربوط‌به Homestead می‌توانید این افراد را استخدام کنید. توصیه می‌کنم مراحل مربوط‌به هر فرد در زمین‌تان را هم انجام بدهید تا ارتقا یابند و بتوانید متریال‌های مدنظر را سریع‌تر پیدا کنید. در انتها وارد بخش Accounting Logbook در داخل عمارت یا هرکتابی در فروشگاه‌های عمومی بازی شوید و یک آیتم را بسازید. این آیتم‌ها به‌صورت خودکار به عمارت‌تان اضافه می‌شوند.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: یکی از صنعت‌گران را استخدام کنید

بازیکنان درجریان تروفی و اچیومنت‌هایی نظیر Patent Not Pending، می‌توانند این تروفی و اچیومنت را هم کسب کنند.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: تمامی کاراکترهای فرعی را که در زمین کشاورزی قرار می‌گیرند، مشاهده کنید

بازیکنان باید تمامی کاراکترهای فرعی را که قابل استخدام در زمین کشاورزی‌تان هستند، مشاهده و استخدام کنید. شغل، اسم و محل هر کاراکتر را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.

شغلاسممحل مورد نظر
آهنگردیومنطقه فرانتیر
دکترلایولبوستون و در جریان سومین مرحله فرعی کشاورزان
کشاورزانوارن و پرودنسمنطقه فرانتیر
شکارچی زن
میریامزمین کشاورزی
صاحبان مسافرخانه
اولیویر و کارینزمین کشاورزی
الوار فروشان
گادفری و تری
زمین کشاورزی/درطول داستان با آن‌ها ملاقات می‌کنید
معدن‌چی
نوریسبوستون
خیاطالننیویورک
کارگر چوب
لنسزمین کشاورزی
کشیشپدر توماس
زمین کشاورزی

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: یک بازی فنورونا، موریس و بولز را در زمین کشاورزی‌تان برنده شوید

بازیکنان با مشاهده‌ی ویدیو زیر می‌توانند محل این بازی‌ها و نحوه‌ی برنده شدن را تماشا کنند.

دانلود ویدیو از آپارات

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: Fort Wolcott را بگردید

Fort Wolcott یکی از محیط‌های خارج از نقشه‌ی بازی است که درجریان داستان بازی وارد آن نخواهید شد. درابتدا بازیکنان باید آخرین مرحله از سکانس پنجم بازی را تمام کرده‌ باشند. سپس حداقل یک Peg Leg Trinket را کسب کنید (آیکون آن روی نقشه بازی یک جام نوشیدنی است). حال ویدیو زیر را تماشا کنید تا نحوه سفر به این منطقه را متوجه شوید.

دانلود ویدیو از آپارات

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: مورد مخفی جزیره Oak را کشف کنید

این تروفی و اچیومنت هم همانند تروفی و اچیومنت قبل است، اما باید تمامی Peg Leg Trinketها را پیدا کنید. ازاین‌رو با مشاهده‌ی دو ویدیو زیر، محیط تمامی Peg Leg Trinketها و نحوه‌ی رسیدن به این جزیرا را مشاهده خواهید کرد.

دانلود ویدیو از آپارات

دانلود ویدیو از آپارات

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: تمامی مراحل ناوال داخل Aquila را کامل کنید

درجریان سکانس پنجم بازی اسسینز کرید 3 ریمسترد و ورود به Aquila، بازیکنان مراحل ناوال را فعال خواهند کرد. حال باید تمامی این مراحل را کامل کنید که چهار مرحله هم بیشتر نیست. توصیه می‌کنم تمامی مأموریت‌های جانبی هر مرحله را هم انجام دهید تا در همین ابتدا ۱۰۰ درصد شوند.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: تمامی دوازده قرار داد Privateer را کامل کنید

بازیکنان با ورود به Harbourmaster، مراحل قراردادهای Privateer را آزاد خواهند کرد. آیکون این دسته از مراحل هم یک لنگر است که در نقشه‌ی بازی به‌وضوح دیده می‌شوند.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: Aquila را ارتقا دهید

پس از اینکه برای اولین‌بار از Aquila استفاده کرید، به Harbourmaster بروید و ازطریق کتابی که در آن‌جا قرار دارد، Aquila را ارتقا دهید. ارتقاهای اصلی هزینه‌ی زیادی دارند، اما از ابتدای بازی تا سکانس پنجم می‌توانید ۲۵۰۰ پوند را کسب کنید و یک Extra Cannon را خریداری کنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: برای عضویت در یک کلاب دعوت شوید

برای ورود به یکی از چهار کلاب بازی Assassin’s Creed 3 باید فعالیت‌های مربوط‌به آن‌ها را انجام دهید تا دعوت شوید. فعالیت‌های هر گروه هم به‌شرح زیر است:

 • کلاب Boston Brawlers: یک دشمن را با مشت‌های خود از بین ببرید
 • کلاب Frontiersmen: در منطقه فرانتیر یک پایگاه تجاری پیدا کنید
 • کلاب Hunting Society: یک حیوان را بکشید و پوستش را هم بکنید
 • کلاب Thieves: ازطریق جیب‌بری، ۱۰۰ پوند به‌دست بیاورید

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: تمامی چالش‌های یکی از کلاب‌های بازی را کامل کنید

برای کسب این تروفی و اچیومنت، پس از عضو شدن به یکی از کلاب‌های بازی، مراحل فرعی و چالش‌های‌شان را به‌صورت کامل انجام دهید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: تمامی مناطق داخل نیویورک یا بوستون را آزاد کنید

برای کسب این تروفی و اچیومنت ابتدا باید تمامی سه محیط نیویورک یا بوستون را آزاد کنید. به‌عبارتی باید در تمامی محیط‌های بوستان و غرب نیویورک ۶ مرحله مختلف را انجام بدهید. همچنین ۹ مرحله را هم در شرق و شمال نیویورک کامل کنید که این مراحل ۶ تایی و ۹ تایی در قالب سه ناحیه کلی دراختیارتان قرار داده می‌شوند. زمانی‌که مراحل را تمام کردید، به‌‌سراغ Liberation Contact بروید و شخص مورد نظر به شما مأموریت کوتاهی را می‌دهد که در جریان آن باید یک تمپلار را بکشید (با استفاده از یک مهارت اسسین جدید). وقتی که مأموریت خود را کامل کردید، شخصی که به شما مأموریت داده است، به‌عنوان یک آدم‌کش به‌ شما ملحق می‌شود. زمانی‌که هر سه ناحیه را آزاد کردید، یک مرحله Liberation نهایی برای شما در دسترس قرار می‌گیرد. با انجام این مرحله، تروفی و اچیومنت مورد نظر را کسب خواهید کرد.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: یک کاروان را به بوستون، نیویورک و فرانتیر بفرستید

فرستادن کاروان به‌مناطق مختلف برای تجارت، یکی از المان‌های کلیدی بازی برای پول درآوردن به‌حساب می‌آید. برای کسب این تروفی و اچیومنت ابتدا باید نیویورک را آزاد کرده باشید که این اتفاق در سکانس هشتم داستان رخ می‌دهد. همچنین پس یک فروشگاه عمومی را هم آزاد کرده باشید. سپس به زمین کشاورزی‌تان برگردید و ازطریق Accounting Book، وارد منوی بازرگانی شوید. یک کاروان را انتخاب کنید که به یکی از فروشگاه‌های سه منطقه ذکر شده فرستاده شود (یادتان باشد که با جهت پایین آنالوگ سمت چپ کنترلر، می‌توانید محیط‌های مختلف را انتخاب کنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: تمامی صفحات یکی از سالمانه‌های بن فرانکلین را بازیابی کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Completionist را مشاهده کنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: تمامی پیشرفت‌های داخل بازی را ۱۰۰ درصد کنید

این تروفی و اچیومنت، نیازمند زمان‌گذاری بسیاری است و آخرین تروفی و اچیومنتی است که آن را آزاد خواهید کرد. به‌عبارتی برای کسب Completionist باید تمامی مراحل اصلی را ۱۰۰ درصد کنید، تمامی مراحل فرعی را ۱۰۰ درصد کنید و همچنین تمامی آیتم‌های جمع‌آوری بازی را هم کسب کنید. حال ویدیوهای زیر را تماشا کنید تا بتوانید ساده‌تر از قبل آیتم‌های جمع‌آوری بازی را کسب کنید.

دانلود ویدیو از آپارات

دانلود ویدیو از آپارات

دانلود ویدیو از آپارات

دانلود ویدیو از آپارات

دانلود ویدیو از آپارات

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: ۵۰ درصد از پیشرفت‌های داخل بازی را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Completionist را مشاهده کنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: ازطریق سلاح Musket، دونفر را بکشید

برای کسب این تروفی و اچیومنت باید دو دشمن را با یک ضربه Melee از بین ببرید، زیرا شلیک کردن تنها یک نفر را می‌کشد. همچنین قبل از انجام این کار مطمئن شوید که یک گلوله در سلاح شما قرار داشته باشد. بازیکنان سلاح Musket را هم می‌توانند از روی جنازه سایر دشمنان بردارند. ویدیو زیر را تماشا کنید تا نحوه انجام این کار را یاد بگیرید.

دانلود ویدیو از آپارات

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: ۱۵ نفر از سربازان را ازطریق یک شلیک Cannon از بین ببرید

بازیکنان در جریان سکانس دهم و خاطره سوم (Battle of Monmouth) می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کسب کنند. دراین مرحله بازیکنان هدایت یک Cannon را به‌دست می‌گیرند و تنها کافی است به‌نحوی هدف‌گیری کنید که دو یا سه دسته از دشمنان از بین بروند.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: پنج عدد از دشمنان را ازطریق دارت‌های طناب‌دار، دار بزنید

با مشاهده‌ی ویدیو زیر، می‌توانید نحوه‌ی انجام این کار را تماشا کنید. کاروان‌ها تنها در منطقه فرانتیر و تحت شرایط آب‌وهوایی خاص ظاهر می‌شوند. در جنوب غرب نقشه‌ی بازی و روبه‌روی Templar Fort، شانس زیادی برای مشاهده‌ی کاروان‌ها وجود دارد.

دانلود ویدیو از آپارات

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: یک کاروان را بدون کشتن اعضایش لوت کنید

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: پنح بار شلیک دشمنان را ازطریق سپر انسانی دفع کنید

دربعضی از قسمت‌های بازی، دشمنان در خط تیراندازی قرار می‌گیرند و شما می‌توانید با فشردن دکمه ضبدر/A یکی از دشمنان نزدیک خود را بگیرید و از آن به‌عنوان سپر انسانی استفاده کنید. در پایان سکانس دوم و مموری پنجم از داستان Assassin’s Creed 3، بازیکنان می‌توانند این تروفی و اچیومنت را کسب کنند. پس از هر بار انجام این کار، چک‌پوینت را مجددا بارگذاری کنید تا زمانی‌که تروفی و اچیومنت ذکر شده را کسب کنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: زمانی‌که به‌صورت کامل بدنام شدید، ۱۰ جاگر را بدون اینکه بدنامی شما از بین برود، بکشید

جاگرها لباس فرم مشکی‌رنگ پوشیده‌اند و دارای شمشیر، Pistol و نارنجک هستند. همچنین از نظر عکس‌العمل هم سریع‌تر از سربازهای معمولی هستند. بازیکنان در جریان سکانس پنجم و مموری دوم از داستان، بدنام خواهند شد و جاگرهای متعددی به‌شما حمله می‌کنند. ازاین‌رو می‌توانید به‌سادگی تروفی و اچیومنت مورد نظر را کسب کنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: کارآموزی داشته باشید که به‌سطح اسسین برسد

درابتدا باید یک کارآموز را استخدام کنید که ازطریق توضیحات تروفی و اچیومنت Man of the People نحوه‌ی انجام این کار را مشاهده خواهید کرد.همانند نسخه‌های Brotherhood یا Revelations باید کارآموز خود را به مأموریت‌های مختلفی بفرستید. ازاین‌رو L2/LB را فشار دهید تا نقشه‌ی مربوط‌به مراحل اسسین باز شود. سپس مربع/X را فشار دهید تا مراحل فعال را مشاهده کنید و کارآموز مورد نظرتان را به‌مراحل اساین کنید. این کار را تا زمانی انجام دهید که یکی از کارآموزها به سطح اسسین برسد. ازطرفی اگر در مأموریت خود شکست خوردند، ازبین نخواهند رفت و پس از گذشت پنج دقیقه، مجددا می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: در تمامی فروشگاه‌های عمومی بازی، پوست‌های آسیب ندیده حیوانات خود را بفروشید

درجهان بازی سه فروشگاه در بوستون، سه فروشگاه در فرانتیر و سه فروشگاه هم در نیویورک وجود دارد که بازیکنان می‌توانند پوست به‌دست آمده از حیوانات را در این مناطق بفروشند.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: شاهد کشته شدن یک دشمن به‌دست شکارچی باشید

شکارچی‌ یا پریدیتورها درواقع حیواناتی مثل خرس ها، بابکت‌ها (نوعی از گربه‌سانان)، گربه‌های وحشی پشمالو، گرگ ها و روباه‌ها هستند. درمنطقه‌ی فرانتیر موارد بسیاری در طول شبانه‌روز رخ می‌دهد که شاهد کشته شدن یکی از این حیوانات، شکارچی خود را می‌کشد. تنها کافی است شاهد یکی از این رویدادها باشید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: مراحل بخش اپیلوگ بازی را تمام کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را از دست نخواهید داد. بازیکنان پس از تیتراژ پایانی بازی، به سه مرحله کوتاه دسترسی پیدا می‌کنند. با تمام کردن آن‌ها که تقریبا به‌صورت میان‌پرده هستند، می‌توانید این تروفی و اچیومنت را کسب کنید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: یک هدیه غیرقابل انتظار را دریافت کنید (بسته الحاقی TOKW: Infamy)

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را از دست نخواهید داد. در جریان مرحله Warn the Village این تروفی و اچیومنت را کسب خواهید کرد

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: ۲۵ دشمن را درحالی بکشید که درحالت پنهان قرار دارید (بسته الحاقی TOKW: Infamy)

بازیکنان در جریان مرحله سوم (Sky World Journey) می‌توانند مهارت Wolf Cloak را آزاد کنند. این مهارت به‌شما اجازه می‌دهد تا نامرئی شوید و سریع‌تر حرکت کنید، اما از نوار سلامت شما هم کاسته می‌شود. تنها کافی است ۲۵ دشمن را ازطریق این مهارت بکشید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: در منطقه فرانتیر به همگام سازی ۱۰۰ درصد برسید (بسته الحاقی TOKW: Infamy)

برای کسب همگام سازی ۱۰۰ درصد در اولین بسته الحاقی اسسینز کرید 3، باید موارد زیر را کامل کنید.

 • کامل کردن ۶ مرحله داستانی در حالت ۱۰۰ درصد (مأموریت‌های فرعی هر مرحله را هم کامل کنید)
 • کامل کردن پنج مرحله Convoy
 • کامل کردن پنج مرحله Help the Hungry
 • کامل کردن پنج مرحله Wolf Rescue
 • پیدا کردن سه Memory Artifact (آرتیفکت اول را در جریان مرحله دوم می‌توانید کسب کنید و دو آرتیفکت بعدی را پس از تمام کردن مراحل داستانی می‌توانید پیدا کنید. یکی از آن‌ها در قلعه بزرگ Western Edge منطقه فرانتیر و دیگری هم در جاده‌ی شرقی دهکده‌ای است که در شمال نقشه قرار دارد و نزدیک به دریاست.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: Benedict Arnold را شکست دهید (بسته الحاقی TOKW: Infamy)

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را از دست نخواهید داد.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: ازطریق مهارت Eagle Flight یک کیلومتر سفر کنید (بسته الحاقی TOKW: Betrayal)

درجریان مرحله‌ی دوم (Sky World Journey) بازیکنان مهارت Eagle Flight را کسب خواهند کرد. ازطریق این مهارت می‌توانید لبه‌‌های مناطق و ساختمان‌ها را هدف قرار بدهید.  سپس به یک عقاب تغییر شکل بدهید و به‌منطقه‌ی انتخاب شده سفر کنید. زمانی‌که در مجموعه یک کیلومتر را سفر کنید، این تروفی و اچیومنت را کسب خواهید کرد.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: به همگام‌سازی ۱۰۰ درصد در منطقه‌ی بوستون برسید (بسته الحاقی TOKW: Betrayal)

برای همگام‌سازی ۱۰۰ درصد باید موارد زیر را انجام بدهید

 • تمام کردن و ۱۰۰ درصد کردن ۹ مرحله داستانی
 • کامل کردن چهار مرحله Attack Convoy
 • کامل کردن پنج مرحله Help the Hungry
 • کامل کردن چهار مرحله Rescue Civilian
 • کامل کردن دو مرحله Wolf Rescue
 • جمع‌آوری سه Memory Artifact

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: Putnam را شکست دهید (بسته الحاقی TOKW: Betrayal)

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را از دست نخواهید داد.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: ۱۲۵ نفر را ازطریق مهارت Bear Might بکشید (بسته الحاقی TOKW: Redemption)

بازیکنان درجریان مرحله‌ی Sky World Journey مهارت Bear Might را کسب خواهند کرد. این مهارت به‌شما اجازه می‌دهد که با فشردن دکمه مثلث/Y به زمین ضربه وارد کنید و باعث کشته‌شدن دشمنانی می‌شود که درشعاع ضربه قرار داشته‌اند. ۱۲۵ نفر از دشمنان را به کمک این مهارت بکشید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: به همگام‌سازی ۱۰۰ درصد در نیویورک برسید (بسته الحاقی TOKW: Redemption)

برای همگام‌سازی ۱۰۰ درصد نیویورک تنها کافی است موارد زیر را انجام بدهید

 • تمامی هشت مرحله اصلی را ۱۰۰ درصد کنید
 • سه مرحله Attack Convoy را کامل کنید
 • سه مرحله Defend Civilian را کامل کنید
 • ۶ مرحله Help the Hungry را کامل کنید
 • سه مرحله Rescue Civilian را کامل کنید
 • سه Lucid Memory Artefact را جمع‌آوری کنید (اولین آرتیفکت را در جریان مرحله ششم و جایی که باید از Bear Might برای خراب کردن ساختمان استفاده کنید، قابل مشاهده است. دومین آرتیفکت در شمال شرق نقشه بازی جایی که کلیسای سفید رنگ قرار دارد، قرار داده شده است. سومین آرتیفکت هم در شمال قرب هرم واشگنتن قرار دارد که باید میان خانه‌های درحال سوختن را بگردید.

راهنمای تروفی اسسینز کرید 3

توضیح: جورج واشنگتن را شکست دهید

تروفی و اچویمنت داستانی که آن را به‌صورت خودکار دریافت خواهید کرد.


منبع Powerpyx
اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده