اگر از خوانندگان زومجی و بخش ویکی‌زوم باشید، حتما آموزش‌های جامع و کامل Clash of Clans را مطالعه کرده‌اید. پس از پایان یافتن آموزش جامع تمام نیروهایی که با اکسیر معمولی آموزش می‌بینند، می‌توانید استراتژی‌های هر نیرو را خوانده و در حمله و دفاع از آن‌ها استفاده کنید.

همه چیز درباره بربر (Barbarian)

بربر

اطلاعات کلی بربر

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت حملهسطح سربازخانهمحدوده حمله
همهشمشیر-اهداف زمینی۱۲۰ ثانیه۱۶یک ضربه در ثانیه۱۰.۴ کاشی

همه چیز درباره آرچر (Archer)

آرچر

اطلاعات کلی آرچر

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت حملهسطح سربازخانهمحدوده حمله
همهدورزَن - اهداف زمینی و هوایی۱۲۵ ثانیه۲۴یک تیر در ثانیه۲۳.۵ کاشی

همه چیز درباره جاینت (Giant)

جاینت

اطلاعات کلی جاینت

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت حملهسطح سربازخانهمحدوده حمله
سازه‌های دفاعیتن‌به‌تن-اهداف زمینی۵۲ دقیقه۱۲یک ضربه در دو ثانیه۳یک کاشی

همه چیز درباره گابلین (Goblin)

گابلین

اطلاعات کلی گابلین

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت حملهسطح سربازخانهمحدوده حمله
منابع (قدرت دو برابر)تن‌به‌تن-اهداف زمینی۱۳۰ ثانیه۳۲یک ضربه در ثانیه۴۰.۴ کاشی

همه چیز درباره وال‌بریکر (Wallbreaker)

وال بریکر

اطلاعات کلی وال‌بریکر

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت حملهسطح سربازخانهمحدوده حمله
دیوارها (۴۰ برابر قدرت بیشتر)آسیب گروهی تا ۲ کاشی (اهداف زمینی)۲۲ دقیقه۲۴یک ضربه در ثانیه۵یک کاشی

همه چیز درباره ویزارد (Wizard)

ویزارد

اطلاعات کلی ویزارد

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت حملهسطح سربازخانهمحدوده حمله
همهآسیب گروهی تا ۰.۳ کاشی (اهداف زمینی)۴۸ دقیقه۱۶یک ضربه در ۱.۵ ثانیه۷۳ کاشی

همه چیز درباره بالون (Baloon)

بالون

اطلاعات کلی بالون

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت حملهسطح سربازخانهمحدوده حمله
سازه‌های دفاعیآسیب گروهی تا ۱.۲ کاشی (اهداف زمینی)۵۸ دقیقه۱۰یک ضربه در ۴ ثانیه۶۱.۲ کاشی

همه چیز درباره هیلِر (Healer)

هیلر

اطلاعات کلی هیلِر

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت درمانسطح سربازخانهمحدوده حمله
همهدرمان گروهی تا ۲ کاشی (اهداف زمینی)۱۴۱۵ دقیقه۱۶هر ۰.۷ ثانیه۸۵ کاشی

همه چیز درباره دراگون (Dragon)

دراگون

اطلاعات کلی دراگون

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت حملهسطح سربازخانهمحدوده حمله
همهآسیب گروهی تا ۰.۳ کاشی (زمینی و هوایی)۲۰۳۰ دقیقه۱۶یک ضربه در ۱.۵ ثانیه۹۳ کاشی

همه چیز درباره پِکا (P.E.K.K.A)

پکا

اطلاعات کلی پِکا

هدف موردعلاقهنوع حملهفضای اشغالیمدت زمان آموزشسرعت حرکتسرعت حملهسطح سربازخانهمحدوده حمله
همهاهداف زمینی۲۵۴۵ دقیقه۱۶یک ضربه در ۲.۵ ثانیه۱۰۰.۸ کاشی
 


اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده