// جمعه, ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۹

راهنمای تروفی و اچیومنت بازی Life is Strange: True Colors

تروفی و اچیومنت‌های بازی Life is Strange: True Colors به‌گونه‌ای است که کاربران برای کسب اکثر آن‌ها باید به‌سراغ جمع‌آوری آیتم‌های بازی بروند.

مدتی پیش بازی Life is Strange: True Colors روانه بازار شد و توانست بازخوردهای خوبی را کسب کند. از نظر داستانی، شاهد داستانی درگیرکننده با شخصیت‌هایی هستیم که می‌توانید با آن‌ها ارتباط برقرار کنید. بااین‌حال روند روایت داستان در بعضی از مراحل فراز و نشیب دارد و آن‌چنان شاهد روایت پایداری نیستیم.

دراین‌قسمت از راهنمای تروفی و اچیومنت، به‌سراغ بازی Life is Strange: True Colors رفته‌ایم تا علاقه‌مندان به این بازی تعاملی و سینمایی بتوانند به‌راحتی تمامی تروفی و اچیومنت‌ها را کسب کنند.

اطلاعات کلی

  • درجه سختی تروفی و اچیومنت‌های بازی: ۱ از ۱۰
  • مدت زمانی‌که طول می‌کشد تا تمامی تروفی و اچیومنت‌ها را کسب کنید: ۱۰ الی ۱۴ ساعت
  • تمامی تروفی‌های بازی: ۴۱ عدد و معادل ۱۳۵۰ امتیاز (۳۴ تروفی برنز، ۶ تروفی طلا و یک تروفی پلاتینیوم)
  • تروفی‌های آنلاین: دو عدد
  • تعداد اچیومنت‌ها: ۳۸ عدد و معادل ۱۰۰۰ امتیاز
  • تروفی و اچیومنت‌هایی که گلیچ دارند: ندارد
  • تروفی و اچیومنت‌هایی که آن‌ها را از دست خواهید داد: ندارد
  • آیا درجه سختی روی کسب تروفی و اچیومنت‌ها تأثیرگذار است؟ خیر، بازی فاقد درجه سختی است
  • حداقل دفعاتی که باید بازی را تمام کنید: یک دور
  • آیا بازی دارای بخش انتخاب مراحل است؟ بله، پس از تمام کردن داستان، برای تجربه‌ی مجدد مراحل و کسب تروفی و اچیومنت‌هایی که آن‌ها را از دست داده‌اید، می‌توانید به مرحله مورد نظرش مراجعه کنید

تروفی Haven Maven

توضیح: تمامی تروفی‌های بازی را کسب کنید

تروفی Crack

توضیح: خاطره Crack را در مرحله اول کسب کنید

بازی Life is Strange: True Colors دارای ۲۹ آیتم جمع‌آوری است که ۲۵ عدد از آن‌ها مربوط‌به پیدا کردن خاطرات (Memory) و چهار عدد از آن‌ها مأموریت‌های فرعی‌ای جانبی است که در طول بعضی از مراحل اصلی (Chapter) قادر به انجام آن‌ها هستید. درواقع خاطرات‌ آیتم‌های مخصوصی هستند که با پیدا کردن آن‌ها، دیالوگ‌های مخصوصی را از کاراکترهای بازی متوجه می‌شوید که مربوط‌به گذشته است. در زیر ویدیو تمامی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بازی قرار داده شده است که تقریبا تمامی تروفی و اچیومنت‌های بازی را ازطریق این ویدیو کسب خواهید کرد.

تماشا از یوتیوب

تروفی A Letter To Rilley

توضیح: خاطره Riley Letter را در مرحله اول کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Officer Fish

توضیح: خاطره Business Card را در مرحله اول کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Head Count

توضیح: خاطره Helmet Memory را در مرحله اول کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Phone

توضیح: خاطره Phone را در مرحله اول کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی I Thought I Could Hunt The Monster

توضیح: مرحله اول بازی Life is Strange: True Colors را کامل کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را به‌صورت خودکار کسب خواهید کرد.

تروفی Emotional Enthusiast

توضیح: تمامی خاطره‌های مرحله اول را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی No Handouts

توضیح: خاطره Rent Check را در مرحله دوم کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Umbrella

توضیح: خاطره Umbrella را در مرحله دوم کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Team Chomp-Bot

توضیح: خاطره T-Shirt را در مرحله دوم کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Pro Tip

توضیح: خاطره Gummies مرحله دوم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Time For Something New

توضیح: خاطره Button مرحله دوم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Found DOg

توضیح: به مردی که هودی پوشیده، کمک کنید تا سگ خود را پیدا کند

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Bird Spotting

توضیح: به نگهبان پرنده‌ها کمک کنید تا پرنده خود را پیدا کند

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Something You Build

توضیح: مرحله دوم Life is Strange: True Colors را کامل کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Amateur Archaeophile

توضیح: تمامی خاطرات مرحله دوم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Earworm Squasher

توضیح: به دانش آموز کمک کنید تا آهنگ گمشده خود را پیدا کند

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Hell Divers

توضیح: خاطره Bomber Jacket مرحله سوم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Ethan’s Dollar

توضیح: خاطره Dollar مرحله سوم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی And How Does That Make You Feel?

توضیح: خاطره Appointment Slip مرحله سوم را کسب کنید

تروفی Upright and Above Ground

توضیح: خاطره Old Paper مرحله سوم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Valkyrie’s Dish

توضیح: خاطره Valkyrie’s Dish مرحله سوم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Burying Something

توضیح: مرحله سوم بازی Life is Strange: True Colors را کامل کنید

تروفی و اچیومنت داستانی که آن را به‌صورت خودکار کسب خواهید کرد.

تروفی Memory Collector

توضیح: تمامی خاطره‌های مرحله سوم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Exactly 731

توضیح: به شمارنده آب‌نبات‌های ژله‌ای کمک کنید تا آن‌ها را بشمارد

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Count Me In

توضیح: خاطره Drum Kit مرحله چهارم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

توضیح Proud Parent

توضیح: خاطره CIT Sticker مرحله چهارم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی In Front of God and Everybody

توضیح: خاطره Microphone مرحله چهارم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Pressed Rose

توضیح: خاطره Pressed Rose مرحله چهارم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Birthday Boy

توضیح: خاطره Polaroid مرحله چهارم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی The Kind of Thing You Can’t Undo

توضیح: مرحله چهارم بازی Life is Strange: True Colors را کامل کنید

تروفی Emotional Archeologist

توضیح: تمامی خاطره‌های مرحله چهارم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Scary News

توضیح: خاطره Mom’s Keys مرحله پنجم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Some Kind of Fight

توضیح: خاطره Business Card مرحله پنجم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Guitar Strings

توضیح: خاطره Guitar Strings مرحله پنجم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Where The Devil Sleeps

توضیح: خاطره Pendant مرحله پنجم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی You’re a Helldiver Now

توضیح: خاطره Bomber Jacket مرحله پنجم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی The Only Promise is The Adventure

توضیح: مرحله پنجم بازی Life is Strange: True Colors را کامل کنید

تروفی Emotional Unearthing

توضیح: تمامی خاطره‌های مرحله پنجم را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید.

تروفی Haven Historian

توضیح: تمامی خاطرات بازی Life is Strange: True Colors را کسب کنید

توضیحات تروفی و اچیومنت Crack را مطالعه کنید. دراین‌میان یک مورد بسیار مهم هم وجود دارد. تروفی و اچیومنت ذکر شده آنلاین است و برای کسب آن حتما باید به سرورهای پلی استیشن/ایکس باکس لایو متصل باشید. اگر وصل نباشید، تروفی و اچیومنت ذکر شده را کسب نخواهید کرد. به‌عبارتی قبل از کسب آخرین خاطره، مطمئن شوید که به سرورهای ذکر شده وصل هستید. به‌عبارتی می‌توانید ۲۴ خاطره را به‌صورت آفلاین کسب کنید، ولی برای آخرین تروفی حتما باید آنلاین باشید.


منبع Powerpyx
اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده