نویسنده: علی نوروزی
// دوشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹

تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه Tokyo Game Show 2017 اعلام شد

انجمن تهیه‌کنندگان ژاپنی سرگرمی‌های کامپیوتری، تعداد حضار نمایشگاه Tokyo Game Show 2017 را در مجموع ۲۵۴ هزار بازدیدکننده اعلام کرد.

مطابق آخرین اخبار بازی، انجمن تهیه‌کنندگان ژاپنی سرگرمی‌های کامپیوتری (CESA) از حضور ۲۵۴ هزار و ۳۱۱ بازدیدکننده در نمایشگاه Tokyo Game Show 2017 خبر داد.

نمایشگاه توکیو گیم شو در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میزبان بازدیدکنندگان بیشتری نسبت به امسال بوده است و این نمایشگاه در سال ۲۰۱۴ با ۲۵۱ هزار و ۸۳۲ بازدیدکننده، آمار کمتری را نسبت به نمایشگاه امسال داشته است و در حال حاضر رکورد بیشترین بازدیدکننده از نمایشگاه توکیو گیم شو، مربوط به سال ۲۰۱۶ است.

این نمایشگاه در چهار روز از تاریخ ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر) در ماکوهاری مسه واقع در چیبا کار خود را آغاز و در تاریخ ۲ مهر (۲۴ سپتامبر) به کار خود پایان داد. در ادامه می‌توانید نگاهی دقیق به آمار و ارقام مربوط به تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه توکیو گیم شو در ۳ سال گذشته داشته باشید.

سال ۲۰۱۵سال۲۰۱۶سال ۲۰۱۷

۲۶ شهریور ۱۳۹۴

۲۹,۰۵۸ بازدیدکننده

۲۵ شهریور ۱۳۹۵

۳۱,۳۹۹ بازدیدکننده

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

۲۶,۵۶۴ بازدیدکننده

۲۷ شهریور ۱۳۹۴

۲۹,۵۵۷ بازدیدکننده

۲۶ شهریور ۱۳۹۵

۳۳,۶۳۴ بازدیدکننده

۳۱ شهریور ۱۳۹۶

۳۱,۵۱۲ بازدیدکننده

۲۸ شهریور ۱۳۹۴

۹۷,۶۰۱ بازدیدکننده

۲۷ شهریور ۱۳۹۶

۹۸,۰۷۴ بازدیدکننده

۱ مهر ۱۳۹۶

۱۰۶,۰۷۵ بازدیدکننده

۲۹ شهریور ۱۳۹۴

۱۱۲,۲۳۰ بازدیدکننده

۲۸ شهریور ۱۳۹۷

۱۰۸,۱۱۷ بازدیدکننده

۲ مهر ۱۳۹۶

۹۰,۱۶۰ بازدیدکننده

در مجموع ۲۶۸,۴۴۶ بازدیدکنندهدر مجموع ۲۷۱,۲۲۴ بازدیدکنندهدر مجموع ۲۵۴,۳۱۱ بازدیدکننده

نمایشگاه Tokyo Game Show 2018 از تاریخ ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) تا ۱ مهرماه (۲۳ سپتامبر) سال ۱۳۹۷ در ماکوهاری مسه برگزار خواهد شد.  


منبع Gematsu
اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده