// دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۲

نگاهی جامع به بروزرسانی 6.88 بازی Dota 2

بعد از پایان مسابقات Major مانیل شاهد عرضه نسخه 6.88 برای نقشه بازی Dota 2 بودیم و حالا نگاهی کامل به تغییرات این بروزرسانی خواهیم داشت. با زومجی همراه باشید.

با نزدیک شدن به زمان آغاز مرحله مقدماتی مسابقات The International 6 که از تاریخ ۲۵ تا ۲۹ ژوئن (۵ تا ۹ تیر) برگزار خواهد شد کم‌کم باید انتظار عرضه نسخه بعدی نقشه بازی را پیش بینی می‌کردیم. در این نسخه خبری از اضافه شدن آیتم یا تغییرات عمده‌ای نیست. در ادامه نگاهی به این بروزرسانی خواهیم داشت:

آیتم‌های بازی:

Armlet_of_Mordiggian_(Inactive)_icon

Armlet of Mordiggian:

افزایش قیمت Recipe از ۵۰۰ به ۵۵۰

Bloodthorn_icon

Bloodthron:

Critical Strike این آیتم از ۱.۳۵ به ۱.۴۵ افزایش داشته است.

Butterfly_icon

Butterfly:

افزایش Agility از ۳۰به ۳۵

Crimson_Guard_icon

Crimson Guard:

زمان آماده به کار این آیتم از ۵۰ به ۴۵ کاهش یافت.

Dragon_Lance_icon

Dragon Lance:

کاهش یک عددی Strength و Agility (از ۱۴ به ۱۵)

افزایش میزان فاصله اضافی ضربه زدن از ۱۳۰ به ۱۴۰

Hurricane_Pike_icon

Hurricane Pike:

افزایش میزان فاصله اضافی ضربه زدن از ۱۳۰ به ۱۴۰ و حالا بعد از فعال کردن ۱۰۰ درصد سرعت اتک دادن را در مدت ۴ ثانیه افزایش می دهد. ( برروی هدفی که استفاده شده است)

Rod_of_Atos_icon

Rod of Atos:

کاهش کولدان از ۱۲ به ۱۰

Smoke_of_Deceit_icon

Smoke of Deceit:

یک ثانیه زمان آماده کار به آن اضافه شده است.

هیروها:

Abaddon

Abaddon:

کاهش زمان Cast (اعمال) Mist Coil (اسکیل اول) از ۰/۴۵۲ به ۰/۳۵

Anti-Mage

Anti Mage:

مدت زمان مینی Stun اسکیل Ultimate این هیرو با نام  Mana Void از ۰/۱۵ به ۰/۳۰ افزایش یافت.

Arc_Warden

Arc Warden:

Flux، توانایی اول این هیرو به میزان ۲ ثانیه بهبود در بخش زمان آماده به کار خواهد داشت. (از ۲۰ به ۱۸)

Tempest Double اسپل Ultimate در بخش کولدان از ۵۰/۴۰/۳۰ به ۴۰/۳۵/۳۰ و در قسمت مدت زمان ماندگاری از ۱۲/۱۳/۱۴ به ۱۲/۱۴/۱۶ تغییر داشته است.

Bane

Bane:

کاهش کولدان Brain Sap (اسکیل دوم) از ۱۴ به ۱۴/۱۳/۱۲/۱۱

Beastmaster

Beastmaster:

میزان دمیج Ultimate این هیرو (Primal Roar) از ۲۰۰/۲۵۰/۳۰۰ به ۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰ کاهش یافت.

Bloodseeker

Bloodseeker:

افزایش دمیج Rupture (اسکیل Ulti) از ۲۰/۴۰/۶۰ درصد به ۲۶/۴۲/۶۰ درصد

کولدان Blood Rite (اسکیل دوم) از ۳۰/۲۵/۲۰/۱۵ به ۲۵/۲۱/۱۷/۱۳ تغییر یافت.

Bounty_Hunter

Bounty Hunter:

کاهش میزان طلای توانایی Ultimate این هیرو با نام Track self از ۱۷۰/۲۶۰/۳۵۰ به ۱۵۰/۲۵۰/۳۰۰

Brewmaster

Brewmaster:

Brewmaster's Fire و Brewmaster's Earth (پانداهای Ultimate) در بخش فاصله ضربه زدن از ۱۲۸ به ۱۵۰ تغییر داشته‌اند.

آرمور Brewmaster's Fire از ۰ به ۰/۳/۶ افزایش یافت.

افزایش مدت زمان ماندگاری Primal Split (اسکیل Ulti) از ۱۵/۱۷/۱۹ به ۱۶/۱۸/۲۰

Centaur_Warrunner

Centaur Warrunner:

زمان آماده به کار Double Edge (اسپل دوم) از ۶ به ۵ کاهش و میزان رشد Strength این هیرو از ۳.۸ به ۴.۰ افزایش داشته است.

Chaos_Knight

Chaos Knight:

کولدان Ultimate این هیرو با نام Phantasm از ۱۴۰ به ۱۳۰ کاهش یافت.

Clinkz

Clinkz:

افزایش فاصله اتک‌های این هیرو از ۴۳۰ به ۶۴۰

Clockwerk

Clockwerk:

افزایش محدوده تاثیر Rocket Flare (اسکیل سوم) از ۵۷۵ به ۶۰۰

اسکیل دوم با نام Power Cogs در بخش‌های مدت زمان کست از ۰/۳ به ۰/۲ و محدوده تاثیر از ۲۰۰ به ۲۱۵ بهبود داشته است.

Crystal_Maiden

Crystal Maiden:

افزایش محدوده تاثیر Crystal Nova (توانایی اول) از ۴۰۰ به ۴۲۵

فاصله کست توانایی دوم (Frost Bite) از ۵۰۰ به ۵۲۵ افزایش یافت.

Death_Prophet

Death Prophet:

کاهش میزان سلامتی پایه دریافتی اسپل سوم (Spirit Siphon) از ۲۵ به ۱۶

Disruptor

Disruptor:

Ultimate این هیرو (Static Storm) از این بعد ۰/۵ ثانیه Silence اضافی بعد از تمام شدن اسکیل را نخواهد داشت.

Doom

Doom:

کولدان Doom (اسکیل Ulti) از ۱۴۰ به ۱۴۵ افزایش یافت.

Drow_Ranger

Drow Ranger:

بهبود سرعت چرخش از ۰/۶ به ۰/۷

میزان کاهش سرعت اسکیل اول (Frost Arrows) از ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰ درصد به ۱۶/۳۲/۴۸/۶۴ درصد افزایش داشته است.

Earth_Spirit

Earth Spirit:

افزایش مدت زمان آماده به کار Magnetize (اسپل Ulti) از ۸۰ به ۱۰۰/۹۰/۸۰

Earthshaker

Earthshaker:

محدوده تاثیر Ultimate این هیرو با نام Echo Slam از ۵۷۵ به ۶۰۰ بهبود داشته است.

Enigma

Enigma:

نوع دمیج Ultimate این هیرو (Black Hole) از مجیکال به Pure تغییر کرد و حالا Spell Immunity هم تحت تاثیر دمیج آن قرار می‌گیرد اما میزان دمیج این اسکیل از ۵۵/۱۱۰/۱۶۵ به ۵۰/۱۰۰/۱۵۰ کاهش خواهد یافت.

Gyrocopter

Gyrocopter:

بهبود مدت زمان کست Side Gunner اضافه شده بعد از خرید Aghanim برای این هیرو از ۱/۴ به ۱/۲

Invoker

Invoker:

کاهش دمیج Forge Spirit از ۲۹/۳۸/۴۷/۵۶/۶۵/۷۴/۸۳ به ۲۲/۳۲/۴۲/۵۲/۶۲/۷۲/۸۲

Jakiro

Jakiro:

اسکیل دوم (Ice Path) در بخش مدت زمان ماندگاری از ۱/۱.۴/۱.۸/۲.۲ به ۱/۱.۵/۲/۲.۵ بهبود داشته است.

Keeper_of_the_Light

Keeper of the Light:

کاهش کولدان Chakra Magic (اسپل اول) از ۱۹/۱۸/۱۷/۱۶ به ۱۷/۱۶/۱۵/۱۴

افزایش Intelligence پایه از ۲۲ به ۲۵

Kunkka

Kunkka:

افزایش مدت زمان کاهش سرعت حرکت Torrent (اسکیل اول) از ۱/۲/۳/۴ به ۱.۷۵/۲.۵/۳.۲/۴

میزان دمیج اضافی اسکیل دوم (Tidebringer) از ۲۵/۴۰/۵۵/۷۰ به ۲۵/۴۵/۶۵/۸۵ افزایش یافت.

Legion_Commander

Legion Commander:

میزان دمیج به ازای هر هیرو اسکیل اول با نام Overwhelming Odds از ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵ به ۲۰/۴۰/۶۰/۸۰ افزایش یافت.

تغییر کولدان Moment of Courage (اسپل سوم) از ۲.۶/۲/۱.۴/۰.۸ به ۲.۳/۱.۸/۱.۲/۰.۸

Lich

Lich:

میزان کاهش سرعت ضربات اسکیل دوم ( Ice Armor) از ۲۰ به ۳۰ تغییرات یافت.

بهبود کاهش سرعت حرکت Ulti این هیرو (Chain Frost) در صورت خرید Aghanim Scepter از ۳۰ درصد  به ۵۰ درصد

Lifestealer

Lifestealer:

میزان سرعت پایه اتک‌های این هیرو از ۱.۷ به ۱.۸۵ تغییر یافت.

Lone_Druid

Lina

کاهش زمان آماده به کار اسکیل اول (Dragon Slave) از ۸.۵ به ۸

Luna

Luna:

مدت زمان Stun اسکیل اول (Lucent Beam) از ۰.۶ به ۰.۸ افزایش یافت.

افزایش سرعت حرکت از ۳۳۰ به ۳۳۵

Magnus

Magnus:

بهبود محدوده تاثیر توانایی دوم (Empower cleave) از ۲۰۰ به ۲۲۵

میزان رشد Strength از ۲.۷۵ به ۲.۹ افزایش یافت.

Medusa

Medusa:

افزایش میزان رشد Intelligence از ۱.۸۵ به ۲.۱

Meepo

Meepo:

میزان دمیج در ثانیه Geostrike (اسکیل دوم) از ۸/۱۶/۲۴/۳۲ به ۱۰/۲۰/۳۰/۴۰ تغییر کرد.

Morphling

Morphling:

کاهش کول‌دان اسکیل Ulatimate با نام Hybrid از ۷۰ به ۶۰ و افزایش رشد Agility از ۳.۴ به ۳.۷

Naga_Siren

Naga Siren:

افزایش میزان رشد Strength از ۲.۳به ۲.۵

Necrophos

Necrophos:

اسکیل دوم با نام Heartstopper در بخش محدوده تاثیر از ۱۲۰۰ به ۹۰۰ و در قسمت میزان سلامتی کاهش دهنده این توانایی از ۰.۶/۰.۹/۱.۲/۱.۵ به ۰.۶/۱/۱.۴/۱.۸ تغییر داشته است.

Nyx_Assassin

Nyx Assassin:

۵ عدد به سرعت حرکت این هیرو افزوده شده است. (از ۳۰۰ به ۳۰۵)

Ogre_Magi

Ogre Magi:

بهبود کولدان Ignite (اسکیل اول) از ۹۵/۱۰۵/۱۱۵/۱۲۵ به ۹۰

افزایش فاصله بین هر Multicast از ۰.۴ به ۰.۵

Omniknight

Omniknight:

افزایش میزان Strength پایه و رشد آن از ۲.۶۵+۲۰ به ۲.۸+۲۲

Oracle

Oracle:

فاصله کست Purifying Flames (اسکیل سوم) از ۷۵۰ به ۸۰۰ افزایش داشته است.

Outworld_Devourer

Outworld Devourer:

افزایش مدت زمان ماندگاری Intelligence دزدیده شده توسط Arcane Orb  (اسکیل اول) از۵۰ به ۶۰

Essence Aura (توانایی سوم) در بخش مانای اضافی از ۷۵/۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰ به ۱۲۵/۲۰۰/۲۷۵/۳۵۰

Phantom_Assassin

Phantom Assassin:

اسکیل دوم با نام Phantom Strike بر روی Spell Immune قابل استفاده است.

Phoenix

Phoenix:

میزان دمیج پایه Sunray (توانایی سوم) از ۱۵/۲۰/۲۵/۳۰ به ۱۰/۱۵/۲۰/۲۵ تغییر کرد.

Pudge

Pudge:

افزایش میزان کاهش سرعت حرکت اسپل دوم (Rot) از ۲۷ درصد به ۳۰ درصد

کولدان Ultimate این هیرو (Dismember) از ۳۰ به ۳۰/۲۵/۲۰ تغییر یافت.

Pugna

Pugna:

کولدان اسکیل سوم (Nether Ward) از ۵.۵ به ۵ تغییر کرد و میزان رشد Intelligence از ۴ به ۴.۵ افزایش یافت.

Razor

Razor:

میزان دمیج بعد از هر برخورد Eye of the Storm (اسکیل Ulti) از ۳۵/۷۰/۶۳ به ۴۰/۵۵/۷۰ تغییر کرد.

Riki

Riki:

افزایش میزان مانا Smoke Screen (اسکیل اول) از ۷۵/۸۰/۸۵/۹۰ به ۹۰

Sand_King

Sand King:

Ultimate این هیرو (Epicenter) در بخش مدت زمان آماده به کاز از ۱۴۰/۱۲۰/۱۰۰ به ۱۲۰/۱۱۰/۱۰۰ افزایش داشته است.

Strength پایه از ۲۱ به ۲۲ تغییر کرد.

Shadow_Demon

Shadow Demon:

ایلوژن‌های ساخته شده توسط توانایی اول با نام Disruption حالا در بخش مدت زمان ماندگاری از ۶/۸/۱۰/۱۲ به ۸/۱۰۱۲/۱۴ بهبود داشته است.

Shadow_Fiend

Shadow Fiend:

تعداد سول‌های Necromastery (اسکیل سوم) از ۱۵/۲۲/۲۹/۳۶ به ۱۸/۲۴/۳۰/۳۶ تغییر داشته و به سرعت این هیرو ۵ عدد اضافه شده است. (از ۳۰۵ به ۳۱۰)

Shadow_Shaman

Shadow Shaman:

دمیج Splash اسکیل Mass Serpent Wards از ۷۵ درصد به ۱۰۰ درصد تغییر کرد و میزان آن از ۴۰-۵۵/۴۵-۷۰/۶۰-۷۵ به ۴۰-۶۵/۴۵-۸۰/۶۰-۸۵ افزایش یافت.

Silencer

Silencer:

افزایش Agility پایه از ۱۶ به ۲۲

Skywrath_Mage

Skywrath Mage:

محدوده تحت تاثیر اسکیل دوم (Concussive Shot) از ۲۰۰ به ۲۵۰ افزایش یافت.

Slardar

Slardar:

کاهش میزان سرعت حرکت به میزان ۵ عدد (از ۲۹۵ به ۲۹۰)

Slark

Slark:

کاهش میزان دمیج Pounce (اسکیل اول) از ۵۰/۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ به ۴۰/۸۰/۱۲۰/۱۸۰

Sniper

Sniper:

Shrapnel، اسکیل اول این هیرو، از ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰ به ۱۵/۳۵/۵۵/۷۵ افزایش دمیج یافته است.

Spectre

Spirit Breaker:

افزایش دمیج اسکیل سوم (Greater Bash) از ۲۲/۲۸/۳۴/۴۰ درصد به ۲۲/۳۰/۳۸/۴۶ درصد

Storm_Spirit

Storm Spirit:

Overload، توانایی سوم این هیرو، از نظر میزان دمیج از ۳۰/۵۰/۷۰/۹۰ به ۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰ افزایش داشته و محدوده تاثیر آن از ۲۷۵ به ۳۰۰ تغییر کرده است.

Templar_Assassin

Templar Assassin:

فاصله عرضی انیمیشن اسکیل سوم (Psi Blades Spill) از ۶۸ به ۷۵ تغییر کرد.

کاهش سرعت حرکت Ulti این هیرو با نام Psionic Trap max از ۵۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت.

Terrorblade

Terrorblade:

Conjure Image (اسکیل دوم) در بخش مدت زمان ماندگاری از ۳۲ به ۳۴ بهبود و در قسمت مانای مورد نیاز از ۷۰ به ۸۰ کاهش داشته است.

Timbersaw

Timbersaw:

باف منفی Whirling Death (اسکیل اول) از ۱۱ به ۱۴ افزایش مدت زمان داشته است.

توانایی سوم با نام Reactive Armor به جای ۱ از این به بعد در هر بار اِستک ۱/۱.۲/۱.۴/۱.۶ آرمور و HP Regen می‌دهد.

Tinker

Tiny:

کاهش یک عددی کولدان Toss (اسکیل دوم)

Treant_Protector

Treant Protector:

۶ عدد به دمیج پایه اضافه شد

Troll_Warlord

Troll Warlord:

تغییرات اسکیل اول با نام Berserker's Rage:

دیگر ۱۰۰ واحد سلامتی اضافی نمی‌دهد.

آرمور اضافی از ۳ به ۶ افزایش پیدا کرد.

سرعت اتک های پایه هیرو در این حالت از ۱.۵۵ به ۱.۵ بهبود یافت.

افزایش شعاع پرتاب  اسکیل دوم (Ranged Whirling) از ۹۴۵ به ۱۰۰۰

Strength پایه از ۱۷ به ۲۰ تغییر داشته است.

Undying

Undying:

رشد Intelligence از ۲.۵ به ۲.۸ بهبود پیدا کرد.

Decay، توانایی اول این هیرو دو تغییر داشته است؛ اول افزایش فاصله کست از ۶۲۵ به ۶۵۰ و دوم افزایش مدت زمان ماندگاری از ۴۰ به ۴۵

Ursa

Ursa:

مدت زمان ماندگاری اسکیل سوم (Fury Swipes) از ۱۵ به ۲۰ افزایش پیدا کرد.

افزایش میزان سلامتی بازگشتی در هر ثانیه از ۰.۲۵ به ۰.۷۵

Venomancer

Venomancer:

Intelligence این هیرو از ۱.۷۵+۱۵ به ۱.۸+۱۷ تغییر پیدا کرد.

دمیج Plague Wards (توانایی سوم) از ۱۰/۱۹/۲۹/۳۸ به ۱۳/۲۲/۳۱/۴۰

Viper

Viper:

کاهش مدت زمان آماده به کار Ulti این هیرو (Viper Strike) با آیتم Aghanim از ۱۲ به ۱۰

افزایش میزان رشد Strength از ۱.۹ به ۲.۱

Visage

Visage:

Gravekeeper's Cloak توانایی سوم این هیرو دو تغییر کرده است؛ اول افزایش میزان آرمور اضافی در هر لایه آن از ۱/۲/۳/۵ به ۱.۵/۳/۴.۵/۶  و دوم بهبود مقاومت مجیکال در هر لایه از ۳/۶/۱۲/۱۶ درصد‌ به ۵/۱۰/۱۵/۲۰ درصد

Warlock

Warlock:

افزایش سلامتی Golem از ۹۰۰/۱۲۰۰/۱۵۰۰ به ۹۰۰/۱۳۵۰/۱۸۰۰

دمیج‌های اسکیل اول (Fatal Bonds) دیگر توسط دمیج بلاک‌ها کم نمی‌شود.

Weaver

Weaver:

۲ عدد به دمیج این هیرو افزوده شد.

Winter_Wyvern

Winter Wyvern:

Winter's Curse (اسکیل Ultimate) از ۸۰ به ۹۰ کاهش کولدان داشته است.

Windranger

Windrunner:

توانایی سوم با نام Windrun یک ثانیه بهبود زمان آماده به کار داشته است.

Io

Io:

کاهش میزان افزایش سرعت حرکت اضافی اسکیل اول (Tether) از ۱۴/۱۵/۱۶/۱۷ درصد به ۱۳/۱۴/۱۵/۱۶ درصد

Wraith_King

Wraith King:

Wraithfire Blast (اسکیل اول) از نظر میزان دمیج در ثانیه تغییر یافته است. (از ۱۵/۳۰/۴۰/۵۰ به ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵)

Zeus

Zeus:

کاهش کولدان Arc Lightning (توانایی اول) از ۱.۷۵ به ۱.۶

تهیه شده در زومجی با استفاده از سایت رسمی Dota 2


تهیه شده در زومجی

اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده