عضو تحریریه
تیم زومجی

تیم زومجی

،
درباره من:
  • نظر

   کاربران و همراهان همیشگی زومجی ما بابت غیرفعال کردن برخی از دیدگاه‌های شما یا منتشر نکردن قسمتی از آن عذرخواهی می‌کنیم. همانطور که می‌دانید حوزه فعالیت ما سیاسی و اجتماعی نیست و از ابتدا تا به امروز درباره سرگرمی همراه شما بوده‌ایم. امیدواریم ما را درک کنید که برخی از بحث‌های پیش‌آمده هم در حوزه فعالیت ما نیست و اجازه انتشار این دست از نظرات را نداریم. ما هم مثل شما از اینکه نمی‌توانیم میزبان برخی از دیدگاه‌ها باشیم متاسفیم. به امید بهتر شدن شرایط زندگی همه ما.

  • نظر

   کاربران و همراهان همیشگی زومجی
   ما بابت غیرفعال کردن برخی از دیدگاه‌های شما یا منتشر نکردن قسمتی از آن عذرخواهی می‌کنیم. همانطور که می‌دانید حوزه فعالیت ما سیاسی و اجتماعی نیست و از ابتدا تا به امروز درباره سرگرمی همراه شما بوده‌ایم. امیدواریم ما را درک کنید که برخی از بحث‌های پیش‌آمده هم در حوزه فعالیت ما نیست و اجازه انتشار این دست از نظرات را نداریم. ما هم مثل شما از اینکه نمی‌توانیم میزبان برخی از دیدگاه‌ها باشیم متاسفیم. به امید بهتر شدن شرایط زندگی همه ما.

  • نظر

   کاربران و همراهان همیشگی زومجی ما بابت غیرفعال کردن برخی از دیدگاه‌های شما یا منتشر نکردن قسمتی از آن عذرخواهی می‌کنیم. همانطور که می‌دانید حوزه فعالیت ما سیاسی و اجتماعی نیست و از ابتدا تا به امروز درباره سرگرمی همراه شما بوده‌ایم. امیدواریم ما را درک کنید که برخی از بحث‌های پیش‌آمده هم در حوزه فعالیت ما نیست و اجازه انتشار این دست از نظرات را نداریم. ما هم مثل شما از اینکه نمی‌توانیم میزبان برخی از دیدگاه‌ها باشیم متاسفیم. به امید بهتر شدن شرایط زندگی همه ما.

  • نظر

   کاربران و همراهان همیشگی زومجی ما بابت غیرفعال کردن برخی از دیدگاه‌های شما یا منتشر نکردن قسمتی از آن عذرخواهی می‌کنیم. همانطور که می‌دانید حوزه فعالیت ما سیاسی و اجتماعی نیست و از ابتدا تا به امروز درباره سرگرمی همراه شما بوده‌ایم. امیدواریم ما را درک کنید که برخی از بحث‌های پیش‌آمده هم در حوزه فعالیت ما نیست و اجازه انتشار این دست از نظرات را نداریم. ما هم مثل شما از اینکه نمی‌توانیم میزبان برخی از دیدگاه‌ها باشیم متاسفیم. به امید بهتر شدن شرایط زندگی همه ما.

  • نظر

   @hosein.hpa
   لطفا مطلع باشید از دیشب، دسترسی محدودی به برخی از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و رسانه‌ها داده شده تا به سرویس اینترنت جهانی متصل باشند. ما هم از این دسترسی برای انتشار اخبار و گزارش‌ها در حوزه سرگرمی استفاده می‌کنیم تا همچنان شما را در حوزه فعالیت‌مان به‌روز نگه‌داریم. این اتصال محدود فقط در دفتر کاری ما میسر شده و ما همچنان خارج از محیط کاری، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نداریم. بر خلاف وب‌سایت،‌ از جایی که دسترسی کاربران ما به شبکه‌های اجتماعی ممکن نیست، صفحه‌های رسمی ما در این شبکه‌ها تا زمان برطرف شدن کامل محدودیت، به‌روز نخواهند شد.

  • نظر

   @Mr.shoot
   لطفا مطلع باشید از دیشب، دسترسی محدودی به برخی از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و رسانه‌ها داده شده تا به سرویس اینترنت جهانی متصل باشند. ما هم از این دسترسی برای انتشار اخبار و گزارش‌ها در حوزه سرگرمی استفاده می‌کنیم تا همچنان شما را در حوزه فعالیت‌مان به‌روز ن گه ‌داریم. این اتصال محدود فقط در دفتر کاری ما میسر شده و ما همچنان خارج از محیط کاری، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نداریم. بر خلاف وب‌سایت،‌ از جایی که دسترسی کاربران ما به شبکه‌های اجتماعی ممکن نیست، صفحه‌های رسمی ما در این شبکه‌ها تا زمان برطرف شدن کامل محدودیت، به‌روز نخواهند شد.

  • نظر

   @Armin
   لطفا مطلع باشید از دیشب، دسترسی محدودی به برخی از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و رسانه‌ها داده شده تا به سرویس اینترنت جهانی متصل باشند. ما هم از این دسترسی برای انتشار اخبار و گزارش‌ها در حوزه سرگرمی استفاده می‌کنیم تا همچنان شما را در حوزه فعالیت‌مان به‌روز ن گه ‌داریم. این اتصال محدود فقط در دفتر کاری ما میسر شده و ما همچنان خارج از محیط کاری، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نداریم. بر خلاف وب‌سایت،‌ از جایی که دسترسی کاربران ما به شبکه‌های اجتماعی ممکن نیست، صفحه‌های رسمی ما در این شبکه‌ها تا زمان برطرف شدن کامل محدودیت، به‌روز نخواهند شد.

  • نظر

   @Chiko
   کاربران و همراهان همیشگی زومجی
   ما بابت غیرفعال کردن برخی از دیدگاه‌های شما یا منتشر نکردن قسمتی از آن عذرخواهی می‌کنیم. همانطور که می‌دانید حوزه فعالیت ما سیاسی و اجتماعی نیست و از ابتدا تا به امروز درباره سرگرمی همراه شما بوده‌ایم. امیدواریم ما را درک کنید که برخی از بحث‌های پیش‌آمده هم در حوزه فعالیت ما نیست و اجازه انتشار این دست از نظرات را نداریم. ما هم مثل شما از اینکه نمی‌توانیم میزبان برخی از دیدگاه‌ها باشیم متاسفیم. به امید بهتر شدن شرایط زندگی همه ما.

  • نظر

   @Nasi1962
   لطفا مطلع باشید از دیشب، دسترسی محدودی به برخی از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و رسانه‌ها داده شده تا به سرویس اینترنت جهانی متصل باشند. ما هم از این دسترسی برای انتشار اخبار و گزارش‌ها در حوزه سرگرمی استفاده می‌کنیم تا همچنان شما را در حوزه فعالیت‌مان به‌روز نگه‌داریم. این اتصال محدود فقط در دفتر کاری ما میسر شده و ما همچنان خارج از محیط کاری، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نداریم. بر خلاف وب‌سایت،‌ از جایی که دسترسی کاربران ما به شبکه‌های اجتماعی ممکن نیست، صفحه‌های رسمی ما در این شبکه‌ها تا زمان برطرف شدن کامل محدودیت، به‌روز نخواهند شد.

  • پست
صفحه ۱ از ۴۶