عضو تحریریه
علی مطوری

علی مطوری

،
درباره من:
I have been writing about video games for my entire adult life. It would be insane to stop now
  1. علی مطوری
    علی مطوری | دوشنبه, ۳۰ بهمن ساعت ۲۰:۰۸

    خیلی ناراحت شدم، ایشاا... غم آخرتون باشه، تسلیت.

    برای درگذشت پدر رضا حاج محمدی، تسلیت رِفیق