Weekly Poll

نتیجه نظرسنجی: ویدیو Death Stranding بهترین تریلر The Game Awards 2016 از دید کاربران زومجی

پس از گذشت ۷۲ ساعت از نظرسنجی انتخاب بهترین تریلر The Game Awards 2016، حال نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

نظرسنجی: بهترین تریلر نمایش داده شده در The Game Awards 2016 را انتخاب کنید

در بیست و نهمین نظرسنجی زومجی، بهترین تریلر نمایش داده شده در The Game Awards 2016 را انتخاب خواهیم کرد.

نتیجه نظرسنجی: Battlefield 1 بهترین نسخه سری بتلفیلد از دید کاربران زومجی

با گذشت ۷۲ ساعت از آغاز نظرسنجی انتخاب بهترین نسخه سری Battlefield، نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

نظرسنجی: بهترین نسخه سری Battlefield را انتخاب کنید

در این قسمت از نظرسنجی هفتگی زومجی بهترین نسخه سری Battlefield را انتخاب خواهیم کرد.

نتیجه نظرسنجی: Uncharted 4، بهترین بازی سال در Game Awards 2016 از دید کاربران زومجی

پس از گذشت ۷۲ ساعت از آغاز نظرسنجی انتخاب بهترین بازی سال در Game Awards 2016، حال نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

نظرسنجی: در The Game Awards 2016 بهترین بازی سال کدام خواهد بود؟

در این قسمت از نظرسنجی، قصد داریم برنده جایزه بهترین بازی سال در The Game Awards 2016 را پیش‌بینی کنیم.

نتیجه نظرسنجی: Modern Warfare 2 بهترین نسخه Call of Duty از دید کاربران زومجی

نظرسنجی این هفته زومجی در مورد انتخاب بهترین نسخه Call of Duty بود که حال نتایج آن را اعلام می‌کنیم.

نظرسنجی: بهترین نسخه سری Call of Duty را انتخاب کنید

در نظرسنجی این هفته زومجی، بهترین نسخه سری Call of Duty را انتخاب خواهیم کرد.

نتیجه نظرسنجی: بهترین بازه زمانی برای بازی‌های شوتر را انتخاب کنید

نظرسنجی این هفته زومجی در مورد انتخاب بهترین بازه زمانی برای بازی‌های شوتر بود که حال نتایج آن را اعلام می‌کنیم.

نظرسنجی: بهترین بازه زمانی برای بازی‌های شوتر را انتخاب کنید

در این قسمت از نظرسنجی هفتگی زومجی بهترین بازه زمانی برای بازی‌های سبک شوتر را انتخاب خواهیم کرد.

نتیجه نظرسنجی: بهترین نسخه سری Assassin's Creed را انتخاب کنید

نظرسنجی این هفته زومجی در مورد انتخاب بهترین نسخه سری Assassin's Creed بود که حال نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

نظرسنجی: بهترین نسخه سری Assassin's Creed را انتخاب کنید

در بیست و چهارم نظرسنجی هفتگی زومجی، بهترین نسخه Assassin's Creed را انتخاب می‌کنیم.

نتیجه نظرسنجی: بهترین ویژگی نیننتندو سوییچ را انتخاب کنید

نظرسنجی این هفته زومجی در مورد انتخاب بهترین ویژگی نینتندو سوییچ بود که حال نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

نظرسنجی: بهترین ویژگی نیننتندو سوییچ را انتخاب کنید

نینتندو سوییچ دیروز رسما معرفی شد و نظرسنجی این هفته زومجی هم در مورد این کنسوال خواهد بود.

نتیجه نظرسنجی: بهترین نسخه سری Gears of War را انتخاب کنید

نظرسنجی این هفته زومجی در مورد انتخاب بهترین نسخه سری Gears of War بود که حال نتایج آن را اعلام می‌کنیم.

نظرسنجی: بهترین نسخه سری Gears of War را انتخاب کنید

در نظرسنجی این هفته زومجی، بهترین نسخه سری Gears of War را انتخاب خواهیم کرد.

نتیجه نظرسنجی: بهترین فیلم ساخته شده بر اساس بازی را انتخاب کنید

نظرسنجی این هفته زومجی در مورد انتخاب بهترین فیلم ساخته شده بر اساس بازی بود که حال نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

نظرسنجی: بهترین فیلم ساخته شده بر اساس بازی را انتخاب کنید

در این قسمت از نظرسنجی‌های هفتگی زومجی بهترین فیلم ساخته شده بر اساس بازی‌های ویدیویی را انتخاب خواهیم کرد.

نتیجه نظرسنجی: بهترین فروشگاه دیجیتالی عرضه بازی را انتخاب کنید

نظرسنجی این هفته زومجی در مورد انتخاب بهترین فروشگاه عرضه دیجیتالی بازی بود که حال نتایج آن را اعلام می‌کنیم.

نظرسنجی: بهترین فروشگاه دیجیتالی عرضه بازی را انتخاب کنید

در این قسمت از نظرسنجی‌های هفتگی زومجی، بهترین فروشگاه دیجیتالی عرضه بازی را انتخاب خواهیم کرد.

صفحه ۱ از ۳