Wadjet Eye Games

بررسی بازی Technobabylon

«تکنوبابیلون» (Technobabylon) یکی از موردانتظارترین بازی‌های ماجرایی اشاره و کلیک امسال بود که ماجرایی‌بازها برخلاف مشکلاتش، نباید آن را از دست بدهند. در این مطلب، زومجی به بررسی این بازی پرداخته است.

x