Virtuous Games

مجموعه Batman: Return to Arkham تاخیر خورد

در حالی که تقریبا یک ماه به انتشار مجموعه Batman: Return to Arkham باقی مانده بود، کمپانی براداران وارنر از تاخیر در عرضه آن تا تاریخی نامعلوم خبر دارد. با زومجی همراه باشید.