Village Name - زومجی

Village Name

به زودی می‌توانید نام روستای خود را در Clash of Clans تغییر دهید

یکی از نکات مثبت سوپرسل، سازنده‌ی بازی Clash of Clans, دقت آن‌ها به بازخوردها و پیشنهادات بازیکنان و مخاطبان پرشمار بازی‌ و البته عملی کردن آن‌ها است. یکی از این خواسته‌ها تغییر نام روستا است که به زودی به بازی اضافه خواهد شد. با زومجی همراه باشید.