Video Games League

برگزاری لیگ بازی‌های ویدیویی در ایران

با محبوب شدن هر چه ببشتر مسابقات بازی‌های ویدیویی در جهان و موفقیت جوانان ایرانی، قرار است برای شناسانی استعداد‌های این حوزه و همچنین آمادگی برای مسابقات جهانی ۲۰۱۵،  سال ۱۳۹۴ با برگزاری لیگ بازی‌های ویدویی در ایران همراه باشد. با جزییات خبر همراه زومجی باشید

x