بازی Untitled Goose Game

بازی Untitled Goose Game یک شبیه ساز غاز است که در آن باید توسط یک غاز به خرابکاری بپردازید.

بازی Untitled Goose Game با محوریت شبیه ساز غاز معرفی شد

بازی Untitled Goose Game که در آن کاربران هدایت یک غاز شرور را برعهده می‌گیرند در اوایل سال ۲۰۱۹ برای سوییچ و پی سی منتشر می‌شود.

x