True Crime: New York City - زومجی

True Crime: New York City

کمپانی اکتیویژن نشان تجاری بازی True Crime را رها کرد

آخرین نسخه‌ی سری باز‌ی های True Crime در سال ۲۰۰۵ با نام True Crime: New York City وارد بازار شد و از آن پس دیگر هیچ خبری از این بازی نشد. اما با توجه به رها شدن نشان تجاری این بازی توسط «اکتیویژن»، به نظر این بازی به دست فراموشی سپرده شده است.