Trollface Quest Classic

معرفی بازی موبایل Trollface Quest Classic

همه‌ی بازی‌ها نباید هدف خاصی را دنبال کنند، همه‌ی بازی‌ها لزوما نباید به شما امتیاز بیشتر بدهند. بعضی از بازی‌ها هستند که تنها هدفشان شاد کردن و خندان شما است. با زومجی در معرفی بازی Trollface Quest Classic همراه باشید.