بازی The Thin Silence

بازی The Thin Silence اثری در سبک ماجراجویی است و به موضوع افسردگی و عدم اعتماد به نفس می‌پردازد.

بخشی از درآمد بازی The Thin Silence، به یک انجمن خیریه اهدا خواهد شد

دو شرکت Two PM و Nkidu Games، سازنده و ناشر بازی The Thin Silence، بخشی از درآمد حاصل از فروش بازی The Thin Silence را به یک موسسه‌ خیریه‌ غیرانتفاعی اهدا خواهند کرد.

x