انیمیشن کوتاه The Necktie

The Necktie یک انیمیشن کوتاه با محوریت نقد زندگی مدرن

معرفی انیمیشن کوتاه The Necktie

انیمیشن کوتاه The Necktie (کراوات) نقدی به زندگی مدرن و قوانین و قواعد آن است. با معرفی این انیمیشن همراه باشید.

x