The League Of Extraordinary Gentlemen

فیلم دیگری بر اساس رمان گرافیکی The League Of Extraordinary Gentlemen ساخته خواهد شد

کمپانی فیلمسازی فاکس قصد دارد اقتباس سینمایی دیگری بر اساس کتاب کمیک The League Of Extraordinary Gentlemen تولید کند و این بار، هدفی بلندمدت برای تبدیل آن به یک مجموعه‌ی سینمایی دارد.