بازی Stickman Parkour Platform

بازی Stickman Parkour Platform یک بازی پلتفرمر موبایل است که باید در آن از موانع مختلف عبور کنید

معرفی بازی موبایل Stickman Parkour Platform

بازی موبایل Stickman Parkour Platform اثر جذابی است که در آن کنترل یک مرد چوبی را به دست می‌گیرید و در محیط بازی از موانع آتشین و تیغ‌ها عبور می‌کنید.

x