Steve Bristow

استیو بریستو، یکی از اعضای اصلی کمپانی آتاری در‌گذشت

کمپانی آتاری یکی از اعضای قدیمی و با سابقه‌ی خود را از دست داد. استیو بریستو یکشنبه از دنیا رفت. در ادامه با زومجی همراه باشید.

x