Squad

برخی از تولید کنندگان ماد های Battlefield 2 در حال ساخت یک بازی کامل هستند

برخی از بهترین تولیدکنندگان مادهای بازی Battlefield 2 کنار یکدیگر جمع شدند و با یکدیگر روند ساخت یک بازی کامل را آغاز کردند. با زومجی و اطلاعاتی از این پروژه همراه باشید.

x