Smash Hits

معرفی بازی موبایل Smash Hits: شکستن شیشه‌ها در شهر شیشه‌ای

معرفی بازی موبایل امروز به یکی از بازی‌های خاص تلفن‌های هوشمند تعلق دارد. Smash Hits در شهر شیشه‌ای به وقوع می‌پیوندد و می‌تواند برای مدتی شما را سرگرم کند. با معرفی این بازی زیبا و متفاوت همراه زومجی باشید.

x