Small Giant Games

معرفی بازی موبایل Oddwings Escape: پرواز بی‌انتها

ظهور بازی Flappy Bird باعث به وجود آمد هزاران بازی مشابه دیگر شد. برخی سعی داشتند صرفاً همان بازی را کپی کنند ولی برخی آن را چندین پله بالاتر بردند. Oddwings Escape بهترین فلپی بردی است که فلپی برد نیست.

x