Richard Hilleman

مدیر ارشد بخش نوآوری الکترونیک آرتز از این کمپانی جدا شد

ریچارد هیلمن، مدیر ارشد بخش نوآوری و یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های الکترونیک آرتز، ظاهرا این کمپانی را ترک کرده است. در ادامه با زومجی همراه باشید