Reverse Boosting

قوانین جدید بخش آنلاین Call of Duty: Adanced Warfare برای بازیکنان متقلب

طبق قوانین جدیدی که اسلجهمر گیمز برای بخش چندنفره‌ی آنلاین Call of Duty: Adanced Warfare تعیین کرده، بازیکنانی که از روشی به نام Reverse Boosting استفاده کنند با مجازات سختی رو به رو خواهند شد. با توضیح این روش و قوانین جدید سازندگان همراه باشید.