Resonance - زومجی

Resonance

بررسی بازی Resonance

حدود یک سال پیش در جایی  درباره‌ی بازیِ تحسین‌شده و خوش‌رنگ‌و‌لعابی به اسم «طنین» (Resonance) خواندم. همان موقع انجام این بازی به صدر لیست کارهای روزانه‌ام اضافه شد.