انیمه Psycho Pass

انیمه Psycho Pass (سایکو پس یا سایکو پاس) مجموعه ای جنایی، دلهره آور و علمی تخیلی، شامل تعدادی انیمه سریالی و سینمایی است.

ساخت فصل سوم انیمه Psycho-Pass تایید شد

سرانجام انیمه Psycho-Pass برای فصل سوم تمدید و اعلام شد که کارگردان فصل اول این انیمه قرار است برای کارگردانی فصل سوم بازگردد.

انیمه Psycho Pass با سه گانه Sinners of the System ادامه می‌یابد

طرفداران سری انیمه Psycho Pass می‌توانند چشم‌به‌راه سه انیمه سینمایی جدید از آن باشند که با نام پروژه Psycho Pass: Sinners of the System معرفی شده است.

تبلیغات