PS1 Classics - زومجی

PS1 Classics

تخفیف بیش از ۶۰ بازی به مناسبت بیستمین سالگرد پلی‌استیشن

به مناسبت بیستمین سالگرد تولد پلی‌استیشن سونی برای بیش از ۶۰ بازی تخفیف در نظر گرفته است. در ادامه با جزئیات بیشتر خبر همراه زومجی باشید