Please Knock on My Door - زومجی

Please Knock on My Door

آشنایی با بازی Please Knock on My Door

بازی مستقلِ «لطفا در خانه‌ام را بزن» درباره‌ی افسردگی و هراس‌های ناشی از تنهایی است. بازی توسط کسی ساخته می‌شود که چنین شرایطی را تجربه کرده و حالا می‌خواهد آنها را از طریق بازی‌اش با دیگران هم در میان بگذارد. همراه زومجی باشید.